11 personaxes de anime que levan 'ser excéntrico' a un nivel completamente novo