11 Citas sorprendentemente boas do piloto do anime Fate Zero