Máis de 12 ideas inexploradas para anime mostra que a industria aínda non se fixo