Diversidade corporal de anime e como evolucionou ao longo dos anos