Unha colección de citas de 'O prometido país nunca' que non esquecerás