Girlfriend Throw Away 3.300 $ Figuras de anime Nezuko, polo que o mozo rompe con ela