Se o anime fose nomeado como os vídeos de YouTube Clickbait, así sonarían