A industria do anime está en declive debido á diminución da poboación de Xapón?