As citas máis reflexivas do detective Conan que son atemporais