Fandom tóxico de RWBY e a controversia do suicidio (Imos aclarar algunhas cousas)