Por que non tes ningunha razón para avergoñarte de gustarte do anime